11 d’oct. 2013

L'Aprenentatge Servei: reinventant l'acció educativa de les ONG

Us imagineu joves i infants realitzant serveis comunitaris i, a la vegada, reforçant els seus coneixements sobre drets humans, aprenent a resoldre conflictes o prenent consciència de les desigualtats socials i dels seus efectes? És el que busca l'Aprenentatge Servei.

A l'Argentina, per exemple, joves d'una escola de formació professional del sud de Buenos Aires han fet un biodigestor (dispositiu que genera energia a partir de la brossa) per donar-lo a una cooperativa i estudiants d'economia d'una escola de Mendoza, ofereixen formació a mares desocupades amb l'objectiu de generar micro emprenedories. 

I a casa nostra? Les ONG catalanes tenen un llarg recorregut en el seu anhel per reivindicar-se com agents educatius de referència. En els darrers anys, la seva activitat ha estat centrada en la formació de professorat, l'elaboració de materials o l'obertura d'espais de reflexió i anàlisi que han donat molts fruits. A dia d'avui, tenim nombroses iniciatives per a la transformació i el canvi social, experiències i pràctiques de referència que mostren l'evolució del discurs educatiu de les ONG. Un discurs que posa l'èmfasi, tant en el foment de valors com la llibertat, la justícia, la igualtat, la solidaritat i la pau, com en el desenvolupament de les capacitats necessàries per corregir, crear i mantenir les condicions de vida digna per a totes les persones, tant a casa nostra, com als països del Sud.


L'aprenentatge servei: una nova mirada pedagògica


L'Aprenentatge Servei (APS) és una proposta metodològica que aposta perquè els estudiants apliquin els seus coneixements en benefici de la comunitat. El Centre Promotor de l'APS la defineix com una proposta que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat, que generen una nova realitat, intensificant els efectes de cada un per separat. D'aquesta manera, l'aprenentatge millora la qualitat del servei, i aquest dóna sentit a l'aprenentatge, perquè allò que s'aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció. L'APS és, en conseqüència, una proposta innovadora que combina intencionalitat pedagògica i intencionalitat solidària. 

Impulsat per la Fundació Jaume Bofill, el Centre Promotor de l'Aprenentatge Servei és un espai generador d'iniciatives i de forma regular treu una convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes d'aprenentatge servei. La convocatòria d'enguany està oberta fins el proper 3 d'octubre. 

L'APS, però, no és patrimoni català. Ja hem parlat d'algunes experiències de l'Argentina, un país que promou la integració d'aquesta metodologia al currículum, dins l'assignatura Servei Comunitari. En paraules de Maria Nieves Tàpies, una de les seves principals impulsores al país llatinoamericà: Aprenentatge servei es aplicar el que s'aprèn a l'aula per fer una activitat solidaria amb la la comunitat per exemple, quan s'aprèn a Llengües es pot utilitzar per organitzar una biblioteca pel barri o quan ho fem a ciències serveix per participar d'un programa de reforestació. La clau es que les activitats proposades superin l'assistencialisme


El dret a una educació transformadora i l'Aprenentatge Servei


La Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i elDesenvolupament va ratificar aquest juny passat el manifest Pel Dret a una educació transformador , un document de principis que posa de relleu la necessitat de construir un model educatiu que ens ajudi a promoure una consciència de ciutadania local i global, que ens faci sentir part d'una comunitat d'iguals amb justícia i dignitat. Del Manifest també se'n deriva un repte, el d'obrir-nos a la societat i a l'entorn proper, vehiculant propostes que combinin la presa de consciència global amb el treball sobre necessitats reals de l'entorn, vinculant Nord i Sud des d'una nova perspectiva. Des de la FCONG, considerem que l'aprenentatge servei és una de les metodologies que ens pot ser útil a l'hora d'apropar-nos i de treballar en xarxa amb les escoles i la comunitat. I més enllà de la promoció del partenariat, també pot millorar significativament les propostes educatives de les ONG, reforçant els aprenentatges, actituds i valors que promouen gracies a la seva aplicació en un servei comunitari, local i proper a la realitat dels alumnes. 

Lluny de dissenyar serveis que reforcin una idea de solidaritat que només te per objectiu la recaptació de fons, o de perpetuar un model de voluntariat que no connecta amb el jovent actual, les ONG tenim l'oportunitat de veure l'aprenentatge servei com una forma de vincular la visió global i interconnectada del món i els aprenentatges que se'n deriven amb un servei local que promogui la participació activa de l'alumnat. Una oportunitat de motivar als joves i contribuir de manera més decidida a que esdevinguin ciutadans crítics, participatius, solidaris i en favor de la pau i els drets humans. Una forma, en definitiva, de posar en pràctica la solidaritat com a trobada de la que parla Aranguren, dissenyant serveis d'utilitat social en els que es desenvolupin coneixements i competències per a la vida, es promogui el treball en xarxa, s'impulsi una cultura de la solidaritat recíproca, i es realitzin accions locals per a la transformació global. 

Per tot això, i amb l'objectiu de contribuir a la innovació educativa, la FCONG i el Departament d'Ensenyament participen en el projecte europeu Regions per l'Educació pel Desenvolupament Sostenible i la Solidaritat Internacional (REDDSO) juntament amb d'altres ONG i administracions d'Itàlia, França, Polònia. I durant el curs que comencem s'oferirà formació sobre APS i d'altres metodologies innovadores a entitats, docents i d'altres persones interessades. Si voleu més informació sobre el projecte podeu contactar amb gcasas@fcong.cat.

> Text de Georgina Casas

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada