11 d’oct. 2013

L'Aprenentatge Servei: reinventant l'acció educativa de les ONG

Us imagineu joves i infants realitzant serveis comunitaris i, a la vegada, reforçant els seus coneixements sobre drets humans, aprenent a resoldre conflictes o prenent consciència de les desigualtats socials i dels seus efectes? És el que busca l'Aprenentatge Servei.

A l'Argentina, per exemple, joves d'una escola de formació professional del sud de Buenos Aires han fet un biodigestor (dispositiu que genera energia a partir de la brossa) per donar-lo a una cooperativa i estudiants d'economia d'una escola de Mendoza, ofereixen formació a mares desocupades amb l'objectiu de generar micro emprenedories. 

I a casa nostra? Les ONG catalanes tenen un llarg recorregut en el seu anhel per reivindicar-se com agents educatius de referència. En els darrers anys, la seva activitat ha estat centrada en la formació de professorat, l'elaboració de materials o l'obertura d'espais de reflexió i anàlisi que han donat molts fruits. A dia d'avui, tenim nombroses iniciatives per a la transformació i el canvi social, experiències i pràctiques de referència que mostren l'evolució del discurs educatiu de les ONG. Un discurs que posa l'èmfasi, tant en el foment de valors com la llibertat, la justícia, la igualtat, la solidaritat i la pau, com en el desenvolupament de les capacitats necessàries per corregir, crear i mantenir les condicions de vida digna per a totes les persones, tant a casa nostra, com als països del Sud.

25 de juny 2013

Crònica del Seminari de Llançament del Projecte REDDSO


Per Mariano Matamoro - Article publicat al blog de Competències i EPD el 20 de juny de 2013 


Una delegació catalana de 14 persones hem participat en el seminari de llançament del projecte europeu REDSSO (Regions per una Educació per al Desenvolupament Sostenible i Solidari) el 13 i 14 de juny a Lió, França.
Entre les persones participants de la delegació, assistim alguns membres del grup de treball de Competències i EPD juntament amb la representació de la FCONG i del Departament d’Ensenyament.
Durant el seminari de llançament s’han presentat les característiques dels sistemes educatius de les quatre regions participants, a més d’experiències amb una visió des del sud (Argentina, el Marroc, Senegal) per aprofundir en una aposta d’educació per a una ciutadania mundial.
Un altre punt rellevant de la trobada va ser l’intercanvi de reflexions i experiències per a la construcció conjunta d’una definició compartida d’Educació per al Desenvolupament Sostenible i la Solidaritat Internacional (EDD-SI).
A manera de resum presentem algunes reflexions que es van presentar:
  • En relació als objectius de la EDD-SI, es considera que es poden organitzar en tres nivells diferents, a nivell de l’alumnat (per promoure l’autonomia, la responsabilitat i el desenvolupament de competències), a nivell de l’entorn (per promoure la cohesió social) i a nivell de la comunitat educativa (per millorar les pràctiques educatives).
  • En relació a la metodologia, s’ha parlat sobre el rol de la persona educadora, que hauria de proposar iniciatives per a l’aprenentatge en un treball compartit (ONG, professorat, educadors), orientat per propostes interdisciplinàries i transversals, però amb un treball aprofundit i com a part d’un procés clar en el temps.
  • També s’ha consensuat que les accions haurien de partir de l’interès de l’alumnat i del seu entorn, combinant coneixements i accions.
  • Altres elements destacables de la EDD-SI és l’interès per treballar amb experiències que connecten el global amb el local, respectant i promovent la construcció de diferents identitats des de la diversitat. També destaca l’orientació cap a l’acció i la cooperació entre les persones i els pobles i la promoció de pràctiques democràtiques.
  • S'han identificar també qüestions per seguir aprofundint o valorant dins del treball de reflexió d’aquest projecte, entre elles la relació de la EDD-SI amb la comunicació i l’avaluació, l’Educació Popular i l’Educació per a la Pau.
  • La disjuntiva entre l'EDD-SI com a procés per acompanyar a l’alumnat a fi que es mobilitzi o com un esforç per educar per triar, també va ser un altre tema pel debat.
  • És important destacar el paper de les ONG com a acompanyants en el procés educatiu del professorat i com a nodes o contactes entre experiències nord-sud que puguin ajudar a ‘sortir del llibre’
Des del projecte Competències i EPD creiem que aquests elements contribueixen a construir un bon marc de referència europeu per al treball conjunt dels diferents agents que participen al projecte REDDSO.
No obstant això, creiem que fa falta explicitar alguns elements clau que enriqueixen i dirigeixen el dia a dia dels qui treballem per a una Educació Transformadora.
En l’apartat d’objectius no hem d’oblidar l’horitzó utòpic de l'EDD-SI, el foment en l’alumnat de la “competència de somiar” i construir un món més just i sostenible. El model actual de relacions desiguals no ens serveix i a les noves generacions els representarà un obstacle per assegurar-se condicions de vida digna per totes i tots.
Per fomentar aquesta competència de somiar, les i els educadors hem de saber transmetre l’optimisme per la possibilitat, per construir el món que “encara no és i que hauria de ser. Aquest aspecte és important en relació a l’equilibri necessari entre la promoció d’actituds i la saturació d’informació. El risc de no fer-ho bé representa que l’alumnat preferirà el camí de l’immobilisme (si cometem l’error de presentar un escenari catastrofista) o del cinisme (si no sabem promoure actituds positives).
L'EDD-SI, en tot cas, hauria de representar per a alumnat i per al professorat, l’espai per aprendre en i per a la incertesa, saber digerir els canvis i transformacions (promogudes o assumides) i no reduir la concepció del món a representacions simplistes que poden caure en el maniqueisme (blanc o negre, bo o dolent).
De l’anterior, també considerem molt valuós el posicionament ètic del professorat davant l’alumnat, la necessitat de la modèstia en el domini d’alguns coneixements i el reconeixement dels sabers de l’alumnat. Promoure una relació horitzontal d’aprenentatge, aprendre i transformar-se junts.
En aquest compromís ètic del professorat també és rellevant el punt de partida i plantejament polític i ideològic des del qual es parteix, fent explícites les creences i incoherències i assumint la responsabilitat pels resultats de les nostres intervencions educatives, mantenir el compromís davant l’alumnat si hem aconseguit que passin a les accions i acompanyar-los en aquest procés.
Totes aquestes reflexions s’han nodrit del procés de formació i reflexió del projecte Competències i EPD (principis metodològics), des de la convicció que l’enfocament competencial permet realitzar els canvis i innovacions necessaris a l’escola per promoure entre l’alumnat una ciutadania crítica, solidària i transformadora.

23 de maig 2013

El projecte REDDSO reuneix el grup de treball català i escalfa motors per la segona trobada internacional


El projecte REDDSO - Regions per l'Educació pel Desenvolupament Sostenible i Solidari va reunir, el passat 23 de maig, una dotzena de persones de l'àmbit educatiu vinculades al projecte. Entre els participants hi havia representants de diferents ONG, del Departament d'Ensenyament, del CentrePromotor de l'Aprenentatge Servei i de l'Agència Catalana de Cooperació.

La trobada pretenia, d'una banda constituir formalment el grup de treball REDDSO-CAT i de l'altra, presentar el Diagnòstic de l'Educació per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament a Catalunya. Aquest diagnòstic analitzarà diferents accions educatives de les ONG i del centres educatius per tal d'identificar experiències innovadores en l'àmbit de l'educació en valors, i de manera específica en l'àmbit de l'Aprenentatge Servei (APS), una metodologia educativa que es basa en formar els i les joves tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn, amb l'objectiu de millorar-lo. És tracta doncs, d'una proposta metodològica amb una clara utilitat social, que integra l'aprenentatge de continguts, habilitats, competències i valors, i la FCONG, juntament amb el Departament d'Ensenyament, volem ajudar ONG i centres a idear projectes d'APS en clau de pau, drets humans i desenvolupament.

La reunió del comitè català va ser molt profitosa i va servir per posar de relleu les inquietuds i oportunitats que genera el projecte. D'una banda, l'oportunitat d'apropament entre el món escolar i les ONG, i la possibilitat de renovar les accions educatives de les ONG i, de l'altra, com fer propostes de servei més enllà d'accions caritatives, combinar profunditat conceptual i metodològica, o les possibilitats reals d'implicació dels centres en un moment de crisi com l'actual, on els centres potser tenen altres prioritats.

Paral·lelament, el projecte europeu està a punt de fer la seva seva segona trobada internacional. Es tracta del Seminari de Llançament que tindrà lloc a Lió els propers 13 i 14 de juny i que comptarà amb la participació d'una delegació catalana de 14 persones. Membres de quatre ONG federades participaran en aquesta reunió, juntament amb experts en APS i docents, i representants del Departament d'Educació, el que permetrà també la consolidació del grup de treball català.19 d’abr. 2013

Primera reunió internacional del projecte europeu REDDSO


El 18 i 19 d'abril va tenir lloc a Lió la reunió d'inici del projecte REDDSO finançat per la Comissió Europea i la línia d'educació per al desenvolupament. Malgrat les retallades del Govern català en els fons públics destinats a la cooperació, La FCONG, com d'altres entitats, ha trobat el suport de la UE.

El projecte té com a objectiu la creació i/o consolidació de xarxes que permetin impulsar o millorar el treball d'educació per la pau, els drets humans i el desenvolupament amb altres actors socials, i s'emmarquen en les línies de treball prioritàries de la FCONG. 

REDDSO s'emmarca en una línia de subvencions adreçada a autoritats locals, així que, als nostres socis ONG de França i Itàlia, RESACOOP (Xarxa de recolzament a la cooperació de la regió de Rhône-Alpes) i la COP (Coordinadora d'ONG de Piemont) cal afegir les administracions públiques de França, Itàlia, Polònia i Catalunya. 

A Catalunya, el projecte l'impulsem el Departament d'Ensenyament i la FCONG i neix de la necessitat de fer un pas endavant en la consolidació de la tasca educativa de les ONG amb la seva incorporació al currículum acadèmic i amb la creació d'espais de treball i coordinació entre ONG i mestres. El projecte fomentara espais d'intercanvi, formació i implementació de noves propostes pedagògiques amb l'objectiu de crear un banc d'experiències innovadores a nivell europeu i de reforçar els vincles entre docents, ONG i administracions que treballen pel foment de l'educació per la pau, els drets humans i el desenvolupament a Catalunya.

La trobada a Lió ha servit per definir els criteris de l'estudi-diagnòstic que es realitzarà en aquesta primera fase del projecte i que serà la base de la resta d'activitats. El diagnòstic pretén identificar les necessitats i els reptes de l'educació per la pau, els drets humans i el desenvolupament a Catalunya. L'estudi permetrà, també, obtenir un mapa de la tasca educativa de les ONG i dels centres en l'àmbit del projecte, així com analitzar algunes experiències innovadores per extreure'n aprenentatges i concloure amb algunes propostes de criteris d'innovació educativa.