8 d’oct. 2014

El Diagnòstic d'educació de REDDSO planteja el repte d'una major coordinació entre escoles i ONG
El curs passat, i en el marc del projecte REDDSO es va dur a terme el Diagnòstic L’educació per al desenvolupament sostenible i la solidaritat internacional als centres educatius de Catalunya: reptes i oportunitats en l’apropament entre escola i ONG.


Realitzat per Elisabet Santpere i Àlex Egea, es va dur a terme entre els mesos de maig i novembre de 2013. Va comptar amb la participació de 67 centres escolars i es van analitzar 22 projectes d'ONG. El resum executiu del diagnòstic, que avui fem públic, vol donar a conèixer el marc teòric de l'educació per al desenvolupament sostenible i la solidaritat internacional (EDD-SI) entre els socis europeus i el professorat català, i concretar reptes i oportunitats per seguir avançant en la implementació de l'EDD-SI a l'escola.

El Diagnòstic pretenia explorar la situació de l'EDD-SI als centres educatius i ONG de Catalunya, fent visibles els elements comuns entre l’enfocament de l’EDD-SI i l’enfocament basat en competències bàsiques i identificant les temàtiques i les metodologies més utilitzades en l’àmbit escolar per treballar l'EDD-SI. La concreció de reptes i oportunitats per avançar en la implementació de l'EDD-SI a l'escola també era un dels exercicis que ens proposàvem.

L'estudi confirma que es manté la distància entre la concepció d’EDD-SI que tenen centres i ONG i el tipus d’accions realitzades en l’àmbit escolar, encara molt puntuals i amb poc impacte en l'alumnat i en el centre, que la voluntat del professorat d'orientar les iniciatives cap a propostes més globals s'enfronta amb la manca de formació, però també que el currículum basat en competències bàsiques és una excel·lent oportunitat per treballar l'EDD-SI. Algunes de les propostes de treball que plantegen els autors són la necessitat d’establir un escenari de responsabilitat compartida entre centres i ONG en la ideació, planificació i execució de propostes d’EDD-SI, o la necessitat de desenvolupar iniciatives d’EDD-SI vinculades a assignatures com les Matemàtiques, l’Educació visual i plàstica o l’Educació física que també contenen, al seu currículum, el tractament d’aspectes relacionats amb els diferents eixos temàtics de l’EDD‐SI.

Aquestes i altres propostes, juntament amb els resultats i conclusions de l'estudi, han de servir als impulsors del projecte com a full de ruta per construir una estratègia conjunta que ens ajudi a fer de l'escola una veritable escola de ciutadans i ciutadanes crítics i amb capacitat per transformar realitats.

Us podeu descarregar el resum del Diagnòstic aquí.