El projecte


Kabila significa tribu i deriva de l'arrel àrab kabala: trobada cara a cara. Kabila esdevé el bloc català del projecte europeu REDDSO, perquè, com diu un proverbi africà:  
Per educar es necessita tota la tribu
Educa tothom: mares i pares, avis i àvies, professionals, mitjans de comunicació i ONG.


Què és REDDSO? 

Regions per l'educació pel desenvolupament sostenible i la solidaritat internacional (REDDSO) és un projecte finançat per la Comissió Europea i cofinançat per la FCONG i el Departament d'Ensenyament. Té una durada de 30 mesos i compta amb els següents socis entre entitats i administracions públiques:

França: RESACOOP (Xarxa de recolzament a la cooperació de la regió de Rhône-Alpes) i Regió Rhône-Alpes
Itàlia: COP (Coordinadora d'ONG de Piemont) i Regió Piemonte
Polònia: Regió Malopolka
Catalunya: FCONG i el Departament d'Ensenyament.

El projecte neix de la necessitat de fer un pas endavant en la consolidació de la tasca educativa de les entitats i dels centres educatius amb la incorporació de l'educació per la transformació social al currículum acadèmic i la creació d'espais de treball i coordinació entre les ONG i el professorat. Amb aquest objectiu, el projecte planteja diferents activitats organitzades en tres fases. Una primera fase de diagnòstic, una segona de formació i una tercera d'implementació de propostes pedagògiques innovadores.

Què busca el projecte REDDSO?

> Fomentar espais d'intercanvi, formació i implementació de noves propostes pedagògiques amb l'objectiu de crear un banc d'experiències innovadores a nivell europeu.

> Reforçar els vincles entre docents, ONG i administracions que treballen pel foment de l'educació per la pau, els drets humans i el desenvolupament a Catalunya.

> Promoure la creació/consolidació de xarxes que permetin impulsar o millorar la tasca educativa de les ONG amb altres actors socials.

> Identificar noves metodologies que contribueixin a conscienciar i mobilitzar l'alumnat en favor de la pau, els drets humans i la justícia social.

> Impulsar l'Aprenentatge Servei en temàtiques de pau, drets humans i solidaritat als centres educatius de Catalunya i a les ONG.


                                         * * *

Algunes definicions

Què és l'APS?
El Centre Promotor de l'Aprenentatge Servei la defineix com:

Una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un únic projecte ben articulat en el qual els participants aprenen alhora que treballen en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.

L'aprenentatge millora el servei, perquè allò que s'aprèn es pot transferir a la realitat en forma d'acció i permet donar un servei de qualitat a la comunitat.

El servei motiva i dóna sentit a l'aprenentatge, li aporta experiència vital, el torna significatiu i permet extreure aprenentatges.

En l'APS es fonen intencionalitat pedagògica i intencionalitat solidaria, es tracta doncs de projectes educatius amb utilitat social.

Més informació

Educació per a la transformació social

Educar és oferir eines per conèixer, per apoderar i per transformar. És per tant un procés que comporta esforç, que pretén la comprensió de les relacions a diferents nivells (econòmic, polític, social, cultural, mediambiental, etc.) entre països enriquits i empobrits i que busca la promoció de la solidaritat, la justícia social i la dignitat dels pobles i de les persones.

Es tracta d'una proposta educativa integradora, humanista i compromesa, que possibilita als éssers humans desenvolupar les seves capacitats, amb autonomia, per millorar com a persones i com a societat, en una constant aposta per la transformació social i la capacitat per actuar local i globalment.

L'educació per a la transformació social a més,

> Posa en relleu valors com la pau, els drets humans i la solidaritat, que permeten promoure una consciència de ciutadania local i global i que ens fan sentir part d'una comunitat d'iguals amb justícia i dignitat.
> Ofereix aprenentatges i estableix diàlegs entre els "Nords" i els "Suds" per trobar les alternatives d'acció més adequades.
> Ofereix eines ètiques, conceptuals, actitudinals i procedimentals que ens permeten deixar enrere els vicis d'un model caducat que només proposa receptes fallides.

Suposa en definitiva un compromís amb la idea de transformar la realitat cap a majors quotes de democràcia, justícia social, solidaritat i dignitat per a tots els pobles i persones a través del respecte als Drets humans. L’educació per sí mateixa no canvia ni el món ni la realitat, però, sense ella, és impossible dur a terme aquesta tasca.

Una aproximació conceptual a l’Educació per Desenvolupament Sostenible i la Solidaritat Internacional (EDD-SI) inclouria els conceptes següents:

 > Consciència crítica: L’EDD-SI suposa contribuir a conèixer críticament les relacions que expliquen i provoquen l’existència de la pobresa i les desigualtats al món per capacitar a la ciutadania en l’anàlisi i la responsabilitat envers els actes propis i aliens. Cal destacar que conèixer críticament aquestes relacions no és una operació únicament intel·lectual, sinó un primer pas cap a un procés articulat cap a la pràctica i a les diferents dimensions humanes (cognitives, afectives i actitudinals).

> Compromís polític: L’EDD-SI entén que qualsevol acció educativa és política. Això implica considerar que l’educació involucra valors o càrregues ideològiques que legitimen, qüestionen o transformen les relacions de poder (o no) existents en la societat i les seves estructures. En aquest sentit l’EDD-SI busca la formació de ciutadans compromesos amb l’acció política com a via per evitar situacions de vulnerabilitat i desigualtat social i comprometent-se amb la lluita pel compliment dels Drets Humans i la dignitat per a tots els pobles i les persones.

> Transformació social: L’EDD-SI suposa un compromís amb la idea de transformar la realitat cap a majors quotes de democràcia, justícia social, solidaritat i dignitat per a tots els pobles i persones a través del respecte als Drets humans. L’educació per sí mateixa no canvia ni el món ni la realitat, però, sense ella, és impossible dur a terme aquesta tasca.

En aquest sentit, per tot això, podríem definir l’EDD-SI com un procés de coneixement i foment de l’anàlisi crític de la realitat local i global per generar persones més actives i compromeses en la transformació del món cap a un sistema més just, equitatiu, solidari i sostenible, basat en el respecte als Drets Humans i l’assoliment d’una vida digna per a tots els pobles i persones.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada