19 d’abr. 2013

Primera reunió internacional del projecte europeu REDDSO


El 18 i 19 d'abril va tenir lloc a Lió la reunió d'inici del projecte REDDSO finançat per la Comissió Europea i la línia d'educació per al desenvolupament. Malgrat les retallades del Govern català en els fons públics destinats a la cooperació, La FCONG, com d'altres entitats, ha trobat el suport de la UE.

El projecte té com a objectiu la creació i/o consolidació de xarxes que permetin impulsar o millorar el treball d'educació per la pau, els drets humans i el desenvolupament amb altres actors socials, i s'emmarquen en les línies de treball prioritàries de la FCONG. 

REDDSO s'emmarca en una línia de subvencions adreçada a autoritats locals, així que, als nostres socis ONG de França i Itàlia, RESACOOP (Xarxa de recolzament a la cooperació de la regió de Rhône-Alpes) i la COP (Coordinadora d'ONG de Piemont) cal afegir les administracions públiques de França, Itàlia, Polònia i Catalunya. 

A Catalunya, el projecte l'impulsem el Departament d'Ensenyament i la FCONG i neix de la necessitat de fer un pas endavant en la consolidació de la tasca educativa de les ONG amb la seva incorporació al currículum acadèmic i amb la creació d'espais de treball i coordinació entre ONG i mestres. El projecte fomentara espais d'intercanvi, formació i implementació de noves propostes pedagògiques amb l'objectiu de crear un banc d'experiències innovadores a nivell europeu i de reforçar els vincles entre docents, ONG i administracions que treballen pel foment de l'educació per la pau, els drets humans i el desenvolupament a Catalunya.

La trobada a Lió ha servit per definir els criteris de l'estudi-diagnòstic que es realitzarà en aquesta primera fase del projecte i que serà la base de la resta d'activitats. El diagnòstic pretén identificar les necessitats i els reptes de l'educació per la pau, els drets humans i el desenvolupament a Catalunya. L'estudi permetrà, també, obtenir un mapa de la tasca educativa de les ONG i dels centres en l'àmbit del projecte, així com analitzar algunes experiències innovadores per extreure'n aprenentatges i concloure amb algunes propostes de criteris d'innovació educativa.