11 d’oct. 2013

L'Aprenentatge Servei: reinventant l'acció educativa de les ONG

Us imagineu joves i infants realitzant serveis comunitaris i, a la vegada, reforçant els seus coneixements sobre drets humans, aprenent a resoldre conflictes o prenent consciència de les desigualtats socials i dels seus efectes? És el que busca l'Aprenentatge Servei.

A l'Argentina, per exemple, joves d'una escola de formació professional del sud de Buenos Aires han fet un biodigestor (dispositiu que genera energia a partir de la brossa) per donar-lo a una cooperativa i estudiants d'economia d'una escola de Mendoza, ofereixen formació a mares desocupades amb l'objectiu de generar micro emprenedories. 

I a casa nostra? Les ONG catalanes tenen un llarg recorregut en el seu anhel per reivindicar-se com agents educatius de referència. En els darrers anys, la seva activitat ha estat centrada en la formació de professorat, l'elaboració de materials o l'obertura d'espais de reflexió i anàlisi que han donat molts fruits. A dia d'avui, tenim nombroses iniciatives per a la transformació i el canvi social, experiències i pràctiques de referència que mostren l'evolució del discurs educatiu de les ONG. Un discurs que posa l'èmfasi, tant en el foment de valors com la llibertat, la justícia, la igualtat, la solidaritat i la pau, com en el desenvolupament de les capacitats necessàries per corregir, crear i mantenir les condicions de vida digna per a totes les persones, tant a casa nostra, com als països del Sud.